SYSTEM WSPIERAJĄCY CYFROWĄ TRANSFORMACJĘ MIEJSC PRACY

Bezpieczeństwo dzięki innowacji. Zapewniamy dodatkową ochronę dla Twoich pracowników

nowoczesna technologia werables wspiera pracodawców w zapewnieniu ochrony swoim pracownikom

Urządzenia warables skutecznie wspierają pracodawców w zakresie monitorowania pozycji oraz aktywności pracowników, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczne warunki w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Technologia wspiera także komunikację na linii pracownik - przełożony oraz pozwala na natychmiastowe wezwanie pomocy do osoby, która tego potrzebuje,
70 tysięcy wypadków w pracy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w 2022 roku zgłoszono 66.606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

(GUS, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne na dzień 11.04.2023)

nawet 200 osób traci życie

Liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 180 osób, a w wypadkach ciężkich 365 osób. Skutki wypadków byłyby mniej dotkliwe, gdyby pomoc dotarła wcześniej.

(GUS, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne na dzień 11.04.2023)

przykładowe obszary zastosowania rozwiązania sIDLY

pracownicy samodzielnie wykonujący prace niebezpieczne

Pracownicy magazynów, w szczególności operatorzy wózków widłowych | Pracownicy stoczniowi oraz portowi | Pracownicy oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji wodnych | Pracownicy produkcyjni pracujący w warunkach zwiększonej ekspozycji na ryzyko temperaturowe, czynniki chemiczne, biologiczne lub inne czynniki szkodliwe

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach krytycznych

Dyspozytorzy sieci gazowych oraz energetycznych I -Pracownicy odpowiedzialni za sterowanie ruchem, dróżnicy I Pracownicy zarządzający pracownikami w terenie lub na hali produkcyjnej

pracownicy narażeni na kontakt z osobami niebezpiecznymi

Pracownicy szpitali psychiatrycznych I Pracownicy socjalni I Listonosze i kurierzy I Ratownicy medyczni I Pracownicy służb więziennych I Pracownicy agencji ochrony zajmujący się dozorem mienia

skontaktuj się z nami

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę

Ferrero wprowadza nowoczesny system monitorowania bezpieczeństwa pracowników, wykorzystując system teleopieki SiDLY. System pozwala nie tylko zasygnalizować zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, ale także powiadamia o podejrzeniu upadku i bezruchu, monitoruje stan zdrowia oraz dostarcza danych lokalizacyjnych.

W ramach projektu pierwsi pracownicy Ferrero zostali wyposażeni w opaski telemedyczne SiDLY – Jako producent urządzenia i całego systemu teleopieki, mamy możliwość indywidualnego podejścia do naszych klientów. Na potrzeby projektu dostosowaliśmy funkcjonalność do wyzwania, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na terenie hali magazynowej. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników naszej technologii to priorytet – informuje Edyta Kocyk, Prezes spółki SiDLY. 

Wprowadzone przez Ferrero opaski telemedyczne SiDLY, jako pierwsze na rynku europejskim, przeszły certyfikację medyczną w klasie IIa. Oznacza to, że wykonywane przez nie pomiary dają rzetelne wyniki. System telemonitorowania to nie tylko wzrost komfortu i bezpieczeństwa pracowników, ale także w dłuższej perspektywie – ograniczenie odsetka absencji pracowników, spowodowanych wypadkami w pracy. Dokładna lokalizacja, wykrywanie upadków, precyzyjne pomiary i możliwość wezwania pomocy w każdej chwili przez naciśnięcie przycisku SOS, stanowią ogromne wsparcie dla pracodawców i pracowników wykonujących prace na stanowiskach samodzielnych lub wymagających zwiększonego bezpieczeństwa.

Opaski SiDLY mają przede wszystkim zabezpieczyć pracowników wykonujących samodzielne zadania – pracujących jednoosobowo. Mają także wspomóc kontakt z zespołem w przypadku wystąpienia zagrożenia. Nie było to zadanie proste, bo zajmująca ogromną powierzchnię hala Ferrero jest jedną z największych w Europie – dodaje Edyta Kocyk. Autorski system SiDLY prócz funkcji wezwania pomocy, wykrywania upadku i omdlenia czy braku aktywności, pozwala także na dwustronną komunikację głosową pomiędzy pracownikiem a osobą pełniącą nadzór. To niezwykle istotne, by zanim dotrą służby ratownicze do pracownika utrzymywać z nim stały kontakt. 

Innowacyjne zastosowanie medycznego systemu telemonitorowania pracowników to krok milowy w nowoczesnym podejściu do bezpieczeństwa pracowników. Wysokiej jakości urządzenia i systemy medyczne już dziś wypierają elektroniczne gadżety, które często obarczone są błędem pomiarowym w zakresie monitorowania zdrowia. Wdrażając technologię SiDLY, pracodawcy dostrzegają zalety zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

 

 

jak działa system sidly care pro?

pracownik nosi urządzenie

Opaska, której używa pracownik przesyła na dedykowaną platformę informacje o lokalizacji pracownika wewnątrz lub na zewnątrz budynku, monitoruje jego aktywność w zakresie liczby wykonanych kroków oraz pokonanego dystansu a także cyklicznie może wykonywać pomiary czynności życiowych tętna i saturacji. W przypadku przekroczenia krytycznych wartości, powiadomienie alarmowe zostanie wysłane do dyspozytora obsługującego system.
Pracownik może także samodzielnie wezwać pomoc w sytuacji niebezpiecznej poprzez naciśnięcie przycisku SOS na opasce. Wbudowany, automatyczny czujnik upadku przekaże także informacje o podejrzeniu, że pracownik przewrócił się i stracił przytomność.

dane z opaski gromadzone są w systemie

Dane z opaski gromadzone są w bezpiecznym systemie na platformie webowej. W czasie rzeczywistym spływają tam dane lokalizacyjne oraz wyniki cyklicznych pomiarów funkcji życiowych. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dla pracownika do systemu trafia powiadomienie alarmowe, na które od razu może zareagować dyspozytor, weryfikując zaistniałą sytuację oraz podejmując odpowiednie kroki.

szybka reakcja w sytuacji niebezpiecznej

Dzięki szerokiemu zakresowi danych oraz szybkich powiadomieniach o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej dla pracownika, dyspozytor może niezwłocznie skontaktować się daną osobą za pośrednictwem opaski. Umożliwia ona prowadzenie dwukierunkowej rozmowy bez konieczności posiadania przez pracownika dodatkowych urządzeń, np. telefonu. Na podstawie wywiadu dyspozytor weryfikuje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję o udzieleniu odpowiedniej pomocy. Dodatkowo, w sytuacji wymagającej powiadomienia pracownika o nagłym zdarzeniu w zakładzie pracy, dyspozytor może zainicjować połączenie z opaską, a następnie przekazać niezbędne informacje, np. polecenie ewakuacji.

Wybrane funkcjonalności opaski SiDLY

Przycisk wezwania pomocy SOS
Automatyczne powiadomienie o upadku i bezruchu
Lokalizacja wewnątrz i na zewnątrz budynku
Dwukierunkowe połączenia głosowe
Czujnik założenia i zdjęcia opaski
Programowalne przypomnienia w wybranym języku
Czujnik aktywności - krokomierz
Opcjonalnie: pomiary tętna i saturacji w sytuacji niebezpiecznej
Wodo- oraz pyłoszczelność na poziomie IP67
Ładowanie indukcyjne oraz 48h cykl ciągłego użytkowania*
Możliwość szybkiego powiadomienia, np. o ewakuacji
Dane z opaski archiwizowane są w systemie oraz aplikacji
*Czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu uzależniony jest od warunków użytkowania oraz częstotliwości przesyłania danych i pomiarów z opaski na platformę.

wielofunkcyjna platforma webowa i aplikacja mobilna

 • dostęp do platformy z poziomu przeglądarki internetowej,
 • inicjowanie połączeń na opaskę z poziomu platformy,
 • odbieranie alarmów SOS oraz powiadomień o upadku i omdleniu – szybka reakcja na zdarzenia niebezpieczne,
 • możliwość monitorowania kondycji pracownika w czasie rzeczywistym,
 • możliwość zdalnego programowania cyklicznych komunikatów głosowych w formie np. przypomnień o zadaniu lub przerwie,
 • szybkie połączenie z pracownikiem w sytuacji nagłej np. powiadomienia o ewakuacji,
 • monitorowanie poziomu naładowania urządzenia,
 • archiwum danych lokalizacyjnych oraz aktywności (licznik kroków, monitorowanie bezruchu)

korzyści zabezpieczenia pracowników

Zarzadzanie oraz komunikacja z pracownikami na rozległym terenie, także wewnątrz budynku

Prewencja w zakresie wypadków w pracy - ograniczenie zachowań niebezpiecznych

Możliwość powiadomienia o niebezpieczeństwie dzięki funkcji wysłania alarmu SOS

Powiadomienie o podejrzeniu upadku i omdleniu - automatyczny alarm, gdy pracownik nie może samodzielnie wezwać pomocy

Możliwość zaprogramowania stałych przypomnień oraz przekazania komunikatów nagłych, np. o ewakuacji

Lokalizacja pracowników potrzebujących pomocy zarówno na terenie otwarty, jak również w przestrzeni zamkniętej

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 61,1% wypadków przy pracy w 2022 r.

Czynnościami najczęściej wykonywanymi przez poszkodowanego w chwili wypadku były poruszanie się (38,1%), operowanie przedmiotami (17%) oraz transport ręczny (14,7%). 79,3% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w branżach: górnictwo i wydobywanie, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i i odpadami, rekultywacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, transport i gospodarka magazynowa.

(GUS, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne na dzień 11.04.2023)

Przykłady zdarzeń w których zabezpieczenie pracownika pozwoliłoby zmniejszyć skutki wypadku przy pracy

 • 2022, Zakład Karny w Rzeszowie – zabójstwo pracownika realizującego zajęcia terapeutyczne ze skazanym. Ofiara nie miała możliwości wezwania pomocy.
 • 2022, okolice Otwocka – pracownik zatrzasnął się w chłodni, w efekcie czego poniósł śmierć. Nie miał możliwości wezwania pomocy.
 • 2021, Warka – odnalezienie pracownika w pomieszczeniu z kontrolowana atmosferą (niski poziom tlenu). Pracownika nie udało się reanimować
 • 2022, Katowice – śmierć operatora żurawia na budowie w wyniku zasłabnięcia – w momencie odkrycia zdarzenia pracownik nie wykazywał oznak życia
 • 2015, woj. lubuskie – śmierć pracownika oczyszczalni ścieków – drugi pracownik, który był na miejscu stracił przytomność i nie mógł wezwać pomocy na czas

skontaktuj się z nami

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę

+48 222 437 737

skontaktuj się z nami

Michał Pizon
Wiceprezes zarządu
michal.pizon@sidly.org